Business Simulation Game

Spel online simulatorer av affärer

I vilket fall som helst, förutom kunskap om teorin krävs bra praktik och erfarenhet. Att veta teorin, men inte veta hur man applicerar den i praktiken, kan du inte räkna med höga resultat. Detta gäller även för affärsproblem. Men om du har en önskan att förverkliga några av dina idéer, ge inte upp dina mål. Spel online simulatorer av affärer hjälper till att få erfarenhet och fylla luckor. Här kan du försöka underhålla dig i nästan vilken bransch som helst. En livlig konkurrensmiljö kommer att lära dig att dra slutsatser och analysera fel. Det är inte en hemlighet för alla som vi behöver lära av andras erfarenheter, men i livet händer det sällan, och vi lär oss allt i grund och gör bara våra egna misstag. Så, affärssimulatorer – det är ett bra alternativ, när du verkar lära av dina misstag, men gör inte stötarna i det verkliga livet.

När det gäller frågan om att studera teorin: Informationen uppfattas bättre när man modellerar en visuell situation. Hjärnan aktiverar när det gäller svåra situationer, börjar att aktivt söka rätt väg ut, det producerar adrenalin, vilket gör att den arbetar med full kapacitet. I affärssimulatorer kan olika situationer modelleras, det kan vara force majeure, vilket ger dig stora fördelar – nya kunskaper, kunskaper och färdigheter. Detta är ett mycket effektivt sätt att utveckla användbara ledningsförmåga. På grund av detta blir affärssimulatorer alltmer populära och används för att genomföra specialiserade affärsspel och träningar.

On-line simulatorer av företag tillåter:

– Att generera data om effektiviteten i affärsprocesserna.
– Att försöka realisera nya idéer i affärer, på ett visst sätt.
– Att kontrollera och utvärdera förslag för att förbättra affärsprocesser, för att lära sig hur innovationerna i näringslivet kommer att påverka.
– bestämma hur lång tid det tar att slutföra arbetet från scenen för att sätta upp uppgiften till mottagandet av resultatet (med hänsyn till mellanliggande tidskostnader – väntetid, transport etc.).

Detta är ett kraftfullt verktyg för undervisning av ledarskap, ekonomiska färdigheter, som har stora möjligheter. Spelverksamheten fullversionen ger en hel virtuell värld, nära verklighetens lagar.

Det populära Virtonomics-spelet har till exempel en hel geografisk karta där du kan behärska alla verksamhetsområden, vare sig det är jordbruk, handel eller produktion. Denna omfattande ekonomiska strategi öppnar stora möjligheter för genomförandet av några av dina idéer och mål. Simulatorens virtuella miljö hjälper till att hitta svar på de flesta frågorna och få användbara färdigheter för efterföljande åtgärder redan i den verkliga världen.